top of page

Liberation of Facilitation

Leren faciliteren vanuit heel je wezen

Liberation of Facilitation is een intensief, interactief facilitator development  programma dat toegang geeft tot je volledig potentieel als facilitator. Door gericht aandacht te besteden aan 'wezen, weten en werken' ontwikkel je meesterschap in het begeleiden van leiders en teams.

Liberation of Facilitation
20220701 LOF Juli -1001767.jpg
Over het programma

Foto's: Bob Schipper

Liberation of Facilitation is ontworpen om jouw potentieel als facilitator te ontsluiten. Je leert met meer precisie, onbelemmerd en effectief je interventies te kiezen. 

Je krijgt inzicht in jouw unieke manier van faciliteren, dat wat je krachtig maakt en dat wat je in de weg zit. Je leert je verbinden met jouw essentie om vandaaruit moeiteloos datgene te doen dat wezenlijk verschil maakt. En je leert haarscherp af te stemmen op dat wat er speelt in de dynamiek van je cliënten en dat actief in te zetten om de cliënt verder te helpen. Hierdoor bereik je meer met minder inspanning. Het programma brengt je als facilitator en als mens een stap verder.

Voor wie is het programma?

A. Je maakte de afgelopen jaren de stap naar facilitator en wilt   accelereren en verdiepen, meeliftend op de 20.000+ vlieguren van de faculty.

 

B. Je bent een ervaren coach en je wilt de magie van ‘1 op 1’ overbrengen naar ‘1 op meer’.

 

C. Je bent ervaren in het begeleiden van groepen naar een strategie, purpose, meer creativiteit of een ander doel. En je wilt het werk van persoonlijk leiderschap en transformatie toevoegen aan je repertoire. 

 

 • Je cliënten zijn over het algemeen senior leiders van (non) profit organisaties en executive teams.

 • Persoonlijke ontwikkeling is voor jou een manier van leven. Bewustzijn en verbinding met het grotere geheel hebben daarin een plek of je belangstelling.

 • Je wilt cliënten helpen zich te bevrijden van patronen en blinde vlekken, zodat ze vanuit bezieling hun impact op transformatie vergroten.

 • Je wilt faciliteren vanuit je hele wezen. Zowel virtueel 'als in-person'. Je wilt je repertoire uitbreiden met praktische skills zoals design, storytelling, transformationele vragen en oefeningen en interventies waarmee je verschil maakt voor je cliënten.

 • Je weet dat dit programma een volgende stap in je innerlijke reis vraagt. 

20220915 LOF September-1000335.jpg
Voor wie

Wat levert Liberation of Facilitation je op?

 • Meer impact en diepere shifts voor je cliënten 

 • Je leert faciliteren vanuit je hele wezen in lijn met je ‘purpose’, energie en essentie 

 • Een ruimer bewustzijn: van jezelf, je impact en het grotere geheel

 • Stevige feedback van excellente facilitators, peers en cliënten

 • Vergroten van je zelf-transformerend vermogen 

 • Turn-key on/offline materialen van het Liberated Leader programma en het vermogen om deze te faciliteren voor jouw cliënten. 

 • Leren faciliteren in het moment voorbij de inhoud en de agenda.

 • Pracktische skills zoals storytelling, stellen van transformationele vragen, diepe dialoog voeren, constructief conflict hanteren, systemisch werken, omgaan met weerstand, ‘command of the room’ vergroten, creëren van interactie en het werken met groupsdynamica

•    Verbinding met vak- en zielsgenoten

•    Vlieguren: heel veel oefenen en experimenteren

Wat levert het je op

 

Wat deelnemers zeggen

over Liberation of Facilitation

"Liberation of Facilitation is - zonder twijfel - het beste en meest impactvolle opleidingsprogramma, waaraan ik heb mogen deelnemen. Een veelvoud van de investering waard."

Testimonials
Onze aanpak
20221106 LOF Oktober-1020891.jpg

Onze aanpak
Onze visie op faciliteren

Faciliteren is de kunst van het ‘makkelijk maken’. Door precies de goede interventie, op precies het goede moment wordt dat wat werkelijk belangrijk is zichtbaar en bespreekbaar. Dat is het bepalende moment waarop alles anders wordt en mogelijkheden ontstaan die je van tevoren niet had kunnen bedenken. Een meesterlijke facilitator benut die transformationele momenten voor versnelling, verdieping en verankering.

 

Als facilitator creëer je de condities voor bevrijding van het volledige potentieel dat voorbij (on)bewuste, imaginaire belemmeringen ligt. Daarbij ben je zelf je belangrijkste instrument. De kwaliteit van jouw innerlijke staat van zijn bepaalt de kwaliteit van je interventies.

Wezen, weten en werken als  basis voor je facilitatorschap

Je impact als facilitator hangt nauw samen met wie jij in wezen bent en wat je daarvan inbrengt. Daarnaast is het belangrijk te weten wat je doet en waarom. Daarbij puttend uit kennis van design, business, wetenschap en wijsheid. Tot slot komt het er op aan welke praktische vaardigheden je hebt om te kunnen werken met de groep. Op basis van deze driedeling leer je het volgende in ons programma: 

Beeldmerk variant 3.png

Wezen

 • Jezelf inzetten als instrument

 • Je lichaam als leidraad gebruiken

 • Werken vanuit essentie en purpose

 • Benutten van de kracht van kwetsbaarheid

 • Werken aan bewustzijn, mindfulness en meditatie

 • Loslaten van je ego

 • Werken met de energie van het veld

 • Bouwen en houden van 'holding space'

 • Inzetten van intentie

 • Gebruik maken van intuïtie

 • Inzetten van je eigen transformatie als rolmodel voor de groep

Beeldmerk variant 5.png

Weten

 • Design van de interventie

 • Doorgronden en toepassen van persoonlijk transformatie, voor groepen van individuele leiders als ook in teams

 • Verbinden met relevantie voor de business

 • Werken met de wetten van gedragspsychologie

 • Creëren van condities voor bevrijding

 • Begrijpen en spelen met groepsdynamica

 • Wetenschappelijke kennis over neuroscience/ psychological safety/ behavioral change

 • Oude en nieuwe wijsheid uit spirituele bronnen

Beeldmerk variant 2.png

Werken

 • Faciliteren van dialoog

 • Inzetten van de kracht van verhalen

 • Faciliteren in het moment, voorbij inhoud en agenda

 • Constructief hanteren van conflict

 • Transformationele vragen stellen

 • Omgaan met weerstand

 • Beheersen van de ruimte ‘Command of the room’

 • Balans houden tussen individu en groep

 • Voorbereiden van de ruimte waar je in werkt

 • Wat er komt kijken bij online faciliteren 

Data
Praktische informatie

Praktische Informatie


Het programma begint met het zelf ervaren van het Liberated Leader programma. Dit programma gebruiken we vervolgens in de workshops en webinars als oefenmateriaal om te leren en experimenteren hoe transformationele programma’s in elkaar te zitten en wat er nodig is om deze vanuit je hele wezen te faciliteren. Je eigen persoonlijke ontwikkeling blijft daarin steeds aan orde. Het gehele Liberation of Faciliation programma is gebouwd op de beweging van het volgen, co-creëren en vervolgens loslaten van de vorm.

Naast de workshops en webinars committeer je je ook aan oefeningen, reflecties en verdieping (individueel en in groepjes) tussen de sessies door. Dit kost ongeveer 6 dagen in totaal.

Je kunt het programma eventueel combineren met persoonlijke coaching. Hierdoor verdiept je ontwikkeling nog verder. We werken hiervoor graag samen met Alix Royer.

De eerstvolgende editie start in 2025, hieronder vind je de data.

Deze editie is mogelijk in het Engels. 

klik hier voor de data van 2026.

 

Beeldmerk variant 5.png

Onboarding 2025

MAART 2025

In maart 2025 starten we met de onboarding. In een gesprek delen we de voorbereiding met je, onderzoeken we je ontwikkelvraag en leren we elkaar alvast beter kennen. 

 

Voorbereiding: reflectie opdracht, literatuur, 360° interviews.

Workshop 1

Workshop 1 WO 2, DO 3, VR 4 APR 2025

 

Onderdompeling, ervaren van het Liberated Leader Programma voor je eigen persoonlijke transformatie.

Workshop 2 en 3

           Workshop 2 WO 14, DO 15, VR 16 MEI 2025

Workshop 3 WO 25, DO 26, VR 27 JUN 2025

 

Experimenteren met faciliteren op het gebied van 'wezen, weten en werken'; verkennen en snappen van architectuur en energie van het programma, oefenen met faciliteren; feedback; verdiepen van inhoudelijke en persoonlijke thema’s.

Workshop 4

Workshop 4 WO 10, DO 11, VR 12 SEP 2025

Meesterproef. In een setting met je mede-deelnemers en echte cliënten faciliteer je een (deel van) het programma om te ervaren en te laten zien wat je de afgelopen maanden geleerd hebt.

Webinars

Webinar 1 Nader te bepalen

Webinar 2  Nader te bepalen

Webinar 3 Nader te bepalen

1,5 uur durende online avondsessies met een inhoudelijke verdieping van de wetenschappelijke en didactische achtergrond van het programma, bijvoorbeeld neuroscience, systemisch werk, online faciliteren.

Fieldwork

TUSSEN DE WORKSHOPS IN

Individueel en in kleine groepjes oefenen en verdiepen tussen de workshops door.

Afronding

BINNEN 2 WEKEN

NA AFLOOP VAN WORKSHOP 4

Individueel gesprek om je eigen leertraject te evalueren en de voortgang van het leren te bestendigen.

Liberation of Facilitation BEELDMERK.png
Investering
Investering

Liberation of Facilitation is een blended programma, waarin we online, live en offline learning combineren in 105 uren plenair en minimaal 40 uren zelf studie (individueel en in groepjes)

De investering in het programma bedraagt € 7.650,- exclusief BTW en verblijfskosten. Dit is inclusief alle materialen, ook die van het Liberated Leaderprogramma, zoals slide decks, werkboek, scripts van de kern-modules en agenda. We verblijven in Kloosterhotel Zin in Vught en overnachten daar ook tijdens het programma. De verblijfskosten bedragen € 2.795,-  exclusief BTW (richtprijs) voor de gehele programma duur.

Prijzen kunnen fluctueren en zullen eind 2024 worden vastgelegd.

Meer weten?
bottom of page